top of page

Zásady používania súborov cookie

Tieto Zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 05.11.2022 a vzťahujú sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore.

1. Úvod
Naša webová stránka https://eskafinance.com používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sú pre pohodlie označované ako súbory cookie). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré zapájame. V nasledujúcom dokumente vás informujeme o používaní cookies na našej webovej stránke.

2. Čo sú cookies?
Súbor cookie je malý, jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela so stránkami tejto webovej lokality a ukladá váš prehliadač na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v ňom uložené môžu byť pri ďalšej návšteve vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán.

3. Čo sú skripty?
Skript je časť softvérového kódu, ktorý sa používa na správne a interaktívne fungovanie našej webovej stránky. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je webový maják?
Webový maják (alebo pixelová značka) je malý, neviditeľný kus textu alebo obrázka na webovej stránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webovej stránky. Na tento účel sa pomocou webových majákov ukladajú rôzne údaje o vás.

5. Súbory cookie
5.1 Technické alebo funkčné cookies

Niektoré súbory cookie zaisťujú, že určité časti webovej stránky fungujú správne a že vaše používateľské preferencie zostávajú známe. Umiestnením funkčných cookies vám uľahčujeme návštevu našej webovej stránky. Pri návšteve našej webovej stránky tak nemusíte znova zadávať rovnaké informácie a napríklad položky zostávajú vo vašom košíku až do zaplatenia. Tieto cookies môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické cookies

Na optimalizáciu webovej stránky pre našich používateľov používame štatistické cookies. Pomocou týchto štatistických cookies získavame prehľad o používaní našej webovej stránky. Žiadame vás o povolenie umiestňovať štatistické súbory cookie.

5.3 Reklamné súbory cookie

Na tejto webovej stránke používame reklamné súbory cookie, ktoré nám umožňujú personalizovať reklamu pre vás a poskytujú nám (a tretím stranám) prehľad o výkonnosti kampane. Toto je založené na profile, ktorý vytvoríme na základe vášho kliknutia a prehliadania na https://eskafinance.com a mimo nej. Pomocou týchto súborov cookie ste ako návštevník webovej stránky prepojený s jedinečným identifikátorom, takže napríklad viackrát neuvidíte rovnakú reklamu.

5.4 Marketingové/sledovacie cookies

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma lokálneho úložiska, ktorá sa používa na vytváranie používateľských profilov na zobrazovanie reklám alebo sledovanie používateľa na tejto webovej lokalite alebo viacerých webových lokalitách na podobné marketingové účely.

Keďže tieto súbory cookie sú označené ako sledovacie súbory cookie, žiadame vás o povolenie na ich umiestnenie.

6. Rozdrvené sušienky

— WooCommerce
Použitím
Na správu nášho internetového obchodu používame WooCommerce.
Výmena dát
Tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám.

— Webliy
Použitím
Na vývoj webových stránok používame Weblium.
Výmena dát
Pre viac informácií si prečítajte Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Weblium

— Google Analytics
Použitím
Na štatistiky webových stránok používame Google Analytics.
Výmena dát
Pre viac informácií si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics.

— Google Fonts
Použitím
Na zobrazenie webových písiem používame Google Fonts.
Výmena dát
Pre viac informácií si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov služby Google Fonts.

- Google Mapy
Použitím
Na zobrazenie máp používame Google Maps.
Výmena dát
Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov v Mapách Google.

- YouTube
Použitím
Na zobrazovanie videí používame YouTube.
Výmena dát
Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov služby YouTube.

7. Súhlas
Keď prvýkrát navštívite našu webovú stránku, zobrazí sa vám kontextové okno vysvetľujúce súbory cookie. Kliknutím na tlačidlo Uložiť nastavenia súhlasíte s používaním kategórií súborov cookie a doplnkov vybratých vo vyskakovacom okne, ako je popísané v týchto zásadách používania súborov cookie. Vo svojom prehliadači môžete zakázať používanie cookies, ale upozorňujeme, že naša webová stránka už nemusí správne fungovať.

7.1 Spravujte nastavenia súhlasu
Funkčný - Vždy aktívny
Štatistika – vždy aktívna
Marketing – Vždy aktívny

8. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov
V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
Právo na opravu: Máte právo kedykoľvek si doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vaše osobné údaje vymazať.
Právo na prenosnosť vašich údajov: Máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
Právo namietať: Proti spracovaniu vašich údajov môžete namietať. Toto dodržiavame, pokiaľ neexistuje legitímny základ pre spracovanie.

Pre uplatnenie týchto práv nás prosím kontaktujte. Pozrite si kontaktné informácie v spodnej časti týchto Zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako spracúvame vaše údaje, radi by sme od vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu údajov).

9. Povolenie/zakázanie a vymazanie cookies
Na automatické alebo manuálne vymazanie súborov cookie môžete použiť svoj internetový prehliadač. Môžete tiež určiť, že určité súbory cookie nemožno umiestniť. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia internetového prehliadača tak, aby ste boli informovaní o každom umiestnení súboru cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti pomocníka vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že naša webová stránka nemusí fungovať správne, ak sú všetky súbory cookie zakázané. Ak vymažete súbory cookie vo svojom prehliadači, budú znova umiestnené s vaším súhlasom, keď znova navštívite naše webové stránky.

10. Kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek otázky a/alebo pripomienky týkajúce sa našich Zásad používania súborov cookie a tohto vyhlásenia, kontaktujte nás, ako je uvedené nižšie.

 
 
bottom of page