top of page

Vyhlásenie o ochrane údajov

ESKA Finance s.r.o. si kladie za cieľ a snaží sa ponúknuť všetkým svojim užívateľom príjemnú návštevu eskacapital.com. Veľmi dôležitým bodom je pre nás ochrana súkromia každého jednotlivého užívateľa a ochrana osobných údajov.
Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje užívateľovi druh, rozsah a dôvody, pre ktoré sú osobné údaje zhromažďované a používané zodpovedným dodávateľom ESKA Finance sro.

PRÍSTUP K ÚDAJOM/ SÚBOROM SERVERA
Poskytovateľ (alebo jeho poskytovateľ webového priestoru) zhromažďuje údaje pre každý prístup k ponuke/dodávke (tzv. protokolové súbory servera). Tieto prístupové údaje zahŕňajú:
Názov prijatej webovej stránky, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených dát, oznámenie o úspešnom prístupe, typ prehliadača vrátane verzie, operačný systém používateľa, odkazujúca URL (stránka, ktorá bola predtým prijatá), IP adresa a náročný poskytovateľ
Poskytovateľ používa protokolové údaje len na štatistické účely a z dôvodov prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie dosahu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo spätne monitorovať údaje protokolu, ak na základe konkrétnych dôkazov existuje podozrenie na nezákonné použitie.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu jednotlivca, teda údaje, ktoré možno spätne vysledovať k osobe. Tieto údaje zahŕňajú meno, e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo. Okrem toho osobné údaje zahŕňajú informácie o záujmoch, koníčkoch, členstvách alebo webových stránkach, ktoré niekto získal. Osobné údaje zhromažďuje, používa alebo preposiela poskytovateľ iba vtedy, ak to povoľuje zákon alebo ak používatelia dodržiavajú zhromažďovanie údajov. Aby bolo možné splniť požiadavky, musí Vamox sro odovzdať údaje spoločnostiam, ktoré si zákazník vyberie. Deje sa tak prostredníctvom e-mailu a internetu. Vamox sro trvá na tom, aby vyžiadané spoločnosti po vyplnení žiadosti vymazali prijaté údaje.


BULLETIN
Pomocou nášho newslettera vás informujeme o našich ponukách. Ak si želáte dostávať newsletter, požadujeme platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že vlastník súhlasí s prijímaním newslettera. Ďalšie údaje nebudú spoplatnené. Tieto údaje budú použité len na zasielanie newsletterov a nebudú poskytnuté tretím stranám.
Po registrácii na odber nášho newslettera uložíme vašu IP adresu a dátum registrácie. Toto úložisko slúži len ako dôkaz, že tretia strana zneužíva e-mailovú adresu vlastníka a používa túto e-mailovú adresu bez vedomia vlastníka na prijímanie tejto pošty.
Váš súhlas s ukladaním údajov, vašej e-mailovej adresy a používania tejto adresy na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať. Odstúpenie je možné vykonať prostredníctvom odkazu v samotnom newsletteri, v sekcii vášho profilu alebo zaslaním správy na vyššie uvedené kontaktné údaje.


REFERENCIE A ODKAZY
Naša webová stránka čiastočne obsahuje odkazy na externé webové stránky. Nezodpovedáme za ich obsah a vyhlásenie o ochrane údajov na ich webových stránkach. Preto odporúčame, aby ste si pred využitím ich ponúk prečítali vyhlásenie o ochrane údajov týchto spoločností.


COOKIES
Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú blokovaniu prístupu používateľa (počítač, smartfón, tablet atď.) ukladať určité informácie o blokovaní prístupu. Slúžia na pohodlie a použiteľnosť webových stránok a v konečnom dôsledku používateľov (napr. ukladanie prihlasovacích údajov). Na druhej strane slúžia na zber štatistických údajov o používaní webovej stránky, aby sme ju mohli analyzovať a zlepšiť ponuku. Používatelia môžu ovplyvniť používanie cookies. Väčšina prehliadačov obsahuje možnosť, ktorá obmedzuje ukladanie súborov cookie alebo vám umožňuje úplne zabrániť súborom cookie. Pre úplnosť vás musíme informovať, že používanie, najmä komfort, našej ponuky môže byť bez cookies obmedzené.
Môžete spravovať množstvo súborov cookie pre online reklamy od spoločností a podporovať ich prostredníctvom americkej stránky http://www.aboutads.info/choices/ alebo stránky EÚ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

GOOGLE ANALYTICS
Táto ponuka využíva Google Analytics, analytický nástroj spoločnosti Google INC. („Google“). Google Analytics používa takzvané cookies (textové súbory), ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Vygenerované informácie o používaní webovej stránky (prostredníctvom súboru cookie) sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.
Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, IP adresa používateľa sa v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru skráti. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.
Na tejto webovej stránke je aktívna anonymizácia IP. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky používateľom, na vytváranie správ o webovej aktivite a na poskytovanie dodatočných služieb pre prevádzkovateľa webovej stránky v súvislosti s používaním webovej stránky. a používanie internetu vo všeobecnosti.
V rámci služby Google Analytics nebude prenášaná e-mailová adresa porovnávaná s inými údajmi Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie správnou konfiguráciou softvéru svojho prehliadača. Táto ponuka naznačuje používateľovi, že v tomto prípade nie je možné využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžu používatelia zabrániť vytváraniu súborov cookie a spracovaniu údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


PRÁVO NA ZMENU OCHRANY ÚDAJOV
Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie o ochrane údajov kedykoľvek zmeniť v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami o ochrane údajov.


AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah tejto stránky je chránený autorským právom. Spoločnosť Vamox sro Vám umožňuje prezerať a sťahovať celý obsah tejto webovej stránky, okrem mediálnej časti, bez ďalšieho upozornenia alebo súhlasu, avšak len na súkromné a nekomerčné použitie.

 
 
bottom of page